Вэб сайт шинэчлэгдэж байна. Хуучин хувилбар руу шилжих Холбоо барих
УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Улаанбаатар хот

Дулаанд холбогдсон объект
ш
Төв шугамын урт
урт/м

Үйлчилгээнүүд

Дулааны техникийн нөхцөл
Төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдох, өөрчлөлт оруулах
Тоолуурын техникийн нөхцөл
Тоолуур шинээр суурилуулах хүсэлт илгээх (Хуулийн этгээд)
Хэрэглэгчийн систем
Хэрэглэгчийн системд хандах (Гэрээтэй хэрэглэгч)
Тоолуурын лаборатори
Тоолуурын нэхэмжлэх татаж авах (Тоолуурын лаборатори)
Зураг хянуулах
Тусгай зөвшөөрөлтэй зургийн компаниуд зураг хянуулах хүсэлт илгээнэ
Тоолуур тохируулгад өгөх
Тоолуур суурилуулах тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд хүсэлт илгээнэ
logo

ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ, ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ,

ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРГЭХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ

Мэдээлэл

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД ТАСРАЛТГҮЙ

ҮЗҮҮЛЖ БАЙНГА САЙЖРУУЛАН АЖИЛЛАНА